Zastrzeżenia prawne

P.P.H.U. SAFERIA ANNA SŁAWEK właściciel www.floks.pl informuje, że wszelkie prawa autorskie do całej zawartości stron sklepu są zastrzeżone. Użytkownicy mają prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, także poprzez transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, łączenia lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody P.P.H.U. SAFERIA ANNA SŁAWEK właściciela www.floks.pl

P.P.H.U. SAFERIA ANNA SŁAWEK właściciel www.floks.pl nie zezwala na odsprzedaż lub wykorzystanie w celach komercyjnych stron i ich zawartości lub pobieranie i wykorzystanie list produktów, opisów, fotografii, danych handlowych, dowolnego, pochodnego użycia stron lub zawartości tego serwisu. Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy. Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu - przez działania hakerskie - do dowolnej części witryny, kont klientów. Nie zezwala się na gromadzenie lub podejmowanie prób gromadzenia informacji o klientach sklepu za pośrednictwem niniejszej witryny.

Zawartość stron www.floks.pl (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, muzyka) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność P.P.H.U. SAFERIA ANNA SŁAWEK oraz dostawców. Cała zawartość witryny jest objęta ochroną wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego przez osoby trzecie P.P.H.U. SAFERIA ANNA SŁAWEK właściciel www.floks.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.